2016

  • Majaka tänava rekonstrueerimine, Tallinn
  • Pärnu mnt rekonstrueerimine, Järve Keskuse ja Kitsarööpa tee vaheline lõik, Tallinn
  • Tivoli elamurajooni välisvõrgud, Tallinn
  • Keila vallas, Kumna külas Harmeti tootmishoone krundisisesed ja krundivälised tehnovõrgud (elekter, side tänavavalgustus) koos liitumisühendusega, Keila