Elektripaigaldiste käit ja teenindus

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Käidutoimingud hõlmavad eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohooldusega tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldiste käit hõlmab:

  • Käidukava koostamine
  • Regulaarne elektripaigaldiste kontroll
  • Elektripaigaldiste hooldus ja remonttööde teostamine
  • Elektripaialdiste kaardistamine, teostusjooniste koostamine
  • Muud elektripaigaldise hoolduse, remondi või kontrollimisega seotud tegevused, seda vastavalt seaduse nõuetele

Küsi hinnapakkumist siit.