Sideteenuse osutajale

Hinnakiri

 • Jaotuskapiga liitumine ja splitteri ühendamine (ühekordne tasu) 500 eur (km-ta);
 • Täiendav splitter 300 eur (km-ta)
 • Kiurent ühe lõpptarbijani 6 eur/kuu (km-ta)
 • Rikke valeväljakutse 1500 eur kord

Hind sisaldab

 • Ligipääsu Teenuse osutaja poolt rajatud Juurdepääsuvõrgule.
 • Valguskaabli kiudu Jaotuskapi ning piirkonna baasvõrgu sidekaevu vahel.
 • Ühe splitteri kasutamist jaotuskapis
 • Ühte Jaotuskapi võtit teenuse lülituste tegemiseks

Tehnilise lahenduse kirjeldus

 1. Jaotuskapi ja iga lõpp-kasutaja vahel on valguskaabli kiu otseühendus. Sideteenuse osutaja soovil on võimalik kasutada kiupaari.
 2. Juurdepääs teenuse osutaja Juurdepääsuvõrku on tagatud läbi ühenduse baasvõrguga PON tehnoloogial teenuse osutamiseks.
 3. Jaotuskapid on varustatud vähemalt ühe splitteriga. Sideteenuse osutaja soovil paigaldatakse täiendavaid splittereid. Eelistatud on 1:32 splitteri lahendus.
 4. Kasutatava valguskaabli kiu tüüp on single mode (SM).

Rikked ja hooldus

 1. Kui juurdepääsuvõrgus esineb rikkeid defekteerib teenuse osutaja rikke 24 tunni jooksul. Rike kõrvaldatakse üldjuhtudel 72h jooksul.
 2. Kui rike on juurdepääsuvõrgus siis Sideteenuse osutajalt rikke kestvusel kiurendi kuutasu ei küsita.
 3. Kui rikke põhjus juurdepääsuvõrgus tuleneb Sideteenuse osutaja tegevusest tuleb rikke põhjustajal maksta rikke kõrvaldamise tasu vastavalt tegelikele kuludele rikke kõrvaldamiseks + valeväljakutse tasu. Sellisel juhul kiurendi arvestust ei peatata.
 4. Teenuse osutaja ei vastuta kliendiliinil tekkinud rikete eest. Kliendiliin antakse paigalduse järgselt üle Kliendile ning selle eest vastutab Klient.
 5. Korralistest Hooldustöödest võrgust teavitatakse sideteenuse osutajat ette vähemalt 14 päeva. Hooldustööde ajal tekkinud katkestuse ajal ei tasu Sideteenuse osutaja kiurendi eest.

Kiurendi lepingu sõlmimine

 1. Sideteenuse osutajat teavitatakse e-kirjaga võrgu konfiguratsioonist peale projekteerimistingimuste lõppu ning enne lõpp-kliendi teavituse saatmist.
 2. Teenuse osutamiseks huvi korral sõlmitakse Teenuse osutaja ja Sideteenuse osutaja vahel kiurendileping, milles täpsustatakse ootused Teenuse osutajale.
 3. Enne võrgu valmimist teavitatakse Sideteenuseosutajat võrgu valmimise kuupäevast ning võimaldatakse ligipääs jaotuskapile kliendiühenduste teostamiseks.
 4. Leping aktiveeritakse alates esimese lõpp-kliendi ühendamise kuupäevast.

Lisaküsimustega palume pöörduda internet@esterna.ee