Taastuvenergeetika

Eesti riik on võtnud eesmärgiks 2030 aastaks toota elektrit taastuvenergia allikatest samas mahus mis kogutarbimine. See tähendab 2023 aasta tasemega ca 3x taastuvelektri tootmise kasvu.

Taastuvelektri sektoris leivad järgmise 5 aasta jooksul aset laiaulatuslikud investeeringud. Peamiselt päikese-, tuule – ja salvestusprojektidesse.

Esterna Elekter on tänaseks ehitanud üle 70mw päikeseparkide elektrilahendusi Eestis ja plaanib tegevust jätkata ja laiendada. Pakume  vajadusel arendajale, tellijale terviklahendusi.

Samuti pakume tuuleparkidele ja salvestusjaamadele elektriehitustöid kuni 110kv pingel.